Privacyverklaring (EU)

Deze privacyverklaring werd bijgewerkt op 07/05/2024 en is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://www.itakecare.be. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking voldoen wij aan de eisen van de privacywetgeving. Dit betekent onder meer dat :

 • wij maken duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
 • Wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, en wij eisen hetzelfde van partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • wij respecteren uw recht op toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens indien u daarom verzoekt.

Als u vragen heeft of wilt weten welke gegevens wij precies bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen om een aantal redenen die verband houden met onze zakelijke activiteiten, waaronder de volgende: (klik om te ontvouwen)

2. Delen met andere partijen

Wij delen of verstrekken deze gegevens alleen aan onderaannemers voor de volgende doeleinden:

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons Cookiebeleid.Ā 

4. Openbaarmakingspraktijken

Wij maken persoonlijke informatie bekend als wij daartoe verplicht worden door de wet of een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, zoals toegestaan door andere bepalingen van de wet, om informatie te verstrekken, of met het oog op het onderzoeken van een zaak in verband met de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en een potentiƫle koper en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google.

5. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit garandeert dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens beschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden herzien.

6. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of veilige manier beheren. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u ze gebruikt.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. U dient deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Bovendien zullen wij u actief informeren waar mogelijk.

8. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
 • Recht op toegang: u hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op correctie: u hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de voor de verwerking verantwoordelijke en deze volledig over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen dat doen, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij de gegevens van de verkeerde persoon niet wijzigen of verwijderen.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit zijn beslissingen die computerprogramma's of -systemen nemen zonder menselijke tussenkomst.

Het leasingcontract kan pas worden afgesloten na goedkeuring door onze financiƫle partner

10. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

11. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is geregistreerd bij de gegevensbeschermingsautoriteiten in een EU-lidstaat. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring of voor de functionaris voor gegevensbescherming kunt u contact opnemen met Gianni Sergi, via https://www.itakecare.be of hello@itakecare.be of telefonisch op +32 456 02 38 04.

12. Contactgegevens

iTakecare SRL
Algemene Michellaan 1E
6000 Charleroi
Belgiƫ
Website : https://www.itakecare.be
E-mail: hello@itakecare.be
Telefoonnummer : +32 456 02 38 04

0
0
Uw verzoek
Uw verzoek is leegTerug naar de catalogus
Coupon toepassen